Zavoláme vám

Zavoláme vám

Kolo Ilma 150

Čistírny odpadních vod Kolo Ilma - hluboké biomechanické a biochemické čištění komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.

Popis výrobku

Výhody systémů Kolo Ilma:

 • Splňuje normy SNIP a SanPiN
 • Žádný hluk a pachy;
 • Malé rozměry a malá pásma hygienické ochrany;
 • Vzácný servis a nízké provozní náklady.
Název Náklady
Kellari 2 72.000,- Kč (cena bez DPH) Objednat
Kolo Ilma 100 Objednat
Kolo Ilma 100 nadzemní verze Objednat
Kellari 7 95.000,- Kč (cena bez DPH) Objednat

Základní vybavení čistíren Kolo Ilma:

• samonosné nádrže;
• jemnobublinnové aerační elementy;
• mamutková čerpadla;
• odstraňovače plovoucích nečistot;
• odnímatelné ponorné biofiltry;
• plovoucí nosiče biofilmu;
• úložné prostory pro dmychadla a elektrická zařízení;
• dmychadla o různých kapacitách;
• řídící jednotky (automatické);
• signalizační zařízení abnormálního provozu;
• větrání místnosti (pro nadzemní systémy);
• osvětlení (pro nadzemní systémy);

Doplňková výbava čistíren Kolo Ilma:

 • čerpadla pro nucený odvod vyčištěné vody;
 • dávkovací čerpadla pro chemické prostředky
 • tlakové pískové filtry
 • UV dezinfekce
 • systém dálkového hlášení abnormálního provozu
 • elektrické topení (pro nadzemní systémy)
 • kontejner pro filtrační zařízení (pro nadzemní systémy)

Pro hlubší umístění  čistíren je možné dokoupit nástavce.

Popis provozu systémů Kolo Ilma :

Odpadní vody natékají do přijímací komory systému Kolo Ilma gravitací nebo pod tlakem. Velké frakce organických kontaminantů a nerozpustných nečistot, včetně nečistot a cizích předmětů, jsou uchovávány v přijímací komoře. Následuje intenzivní čištění aktivačním kalem a vysokou koncentrací enzymu,dále se míchá za současného provzdušňování (vhánění vzduchu skrze aerační elementy nebo mechanickým rozstřikováním vody). Ve vyrovnávací nádrži systému Kolo Ilma dochází k akumulaci odpadních vod, organická suspenze je rozdrcena působením jemně bublinového provzdušňovače.

Začíná první fáze zpracování odpadních vod, včetně nitrifikace. Homogenizovaná odpadní voda je rovnoměrně přiváděna – vzdušným přeplněním – do aerotankového bloku s přerušovaným účinkem – reaktoru SBR. Reaktor SBR je rozdělen do dvou funkčních zón, které jsou odpovědné za sekundární a terciální aerobní zpracování organických kontaminantů. V aerotankingu se provádí hluboké aerobní čištění a velká část procesů anaerobního čištění odtoku včetně procesů denitrifikace. Úroveň volně plovoucího aktivního kalu se automaticky nastaví. Přebytečný kal je odeslán do přijímací komory systému Kolo Ilma s vratným vzduchem. Aerační nádrže kompartmenty ponorných čepelí biofiltry, opakovaně zvyšuje a depo oblast akumulace biofilmu a sloužící pro práci ulpívající mikroorganismy.

Z druhé funkční zóny provzdušňovací nádrže vstupuje odpadní voda do sekundární usazovací nádrže, kde je dokončen proces denitrifikace a dalších procesů probíhajících za anaerobních podmínek. Částice mechanické anorganické suspenze a aktivního kalu jsou účinně odděleny na tenkovrstvém modulu a pak čerpány zpět do přijímací komory čistírny vzduchem. Vyčištěný výtok je zaslán do jemného čisticího modulu. 

Modul jemného čištění je rozdělen na provzdušněnou zónu s plovoucím nosičem biofilmu a terciální filtr.

Konečná fáze čištění biofilmu žijícího na povrchu plovoucího biologického zatížení, procházející vzestupným proudem vzduchu, nám umožňuje odstranit obtížně rozložitelné sloučeniny z odtoku. Oddělené částice biofilmu, které fixují přebytečné sloučeniny fosforu na jejich vnějším rámu, jsou řízeny zpětným vzduchem zvednutím do přijímací komory systému Kolo Ilma. Vyčistěná voda v terciální usazovací vodě se vylučuje gravitací mimo čistírnu nebo je z ní odstraněna pomocí ponorných čerpadel.

Dodávka různých značek koagulantů se provádí v primárních, sekundárních a terciálních nádržích. Ošetřený odtok může být dále filtrován na pískových a uhlíkových filtrech, po kterém je uspořádána kapalina s ultrafialovým zářením pro dezinfekci.

Kolo Ilma 150 – výkres

Technické charakteristiky

Počet uživatelů: 150
Produktivita (litry za den): 30 000
Jednorázový max. přítok (litry): 5 700
Počet modulů: 6
Průměr válcového tělesa modulu (mm): 2 000
Výška modulu (mm): 2 300

Služby

Servisní údržbu zařízení na úpravu vody Kolo Ilma 150 lze provádět v souladu s návodem k použití pracovníky, kteří byli instruováni.

Odstranění pevných sedimentů se provádí s frekvencí dvakrát ročně.

Provozní náklady jsou tvořeny náklady na elektřinu, chemikálie (v případě potřeby) a služby čistírny odpadních vod.

Provoz čistírny odpadních vod Kolo Ilma 150 se provádí bez obsluhy, běží v plně automatickém režimu.

Životnost systémů Kolo Ilma 150 není kratší než 50 let.

Záruční doba elektrického zařízení je 2 roky.

Montáž

Kolo Ilma 150 – montáž

Kolo Ilma – prohlášení o shodě

Kolo Ilma – odborný posudek

Požádat o informace o produktu Kolo Ilma 50 nadzemní verze