Zavoláme vám

Zavoláme vám

Kolo Vesi 3

V případě potřeby lze základní ČOV Kolo Vesi 3 usadit do větší hloubky pomocí standardních prodlužovacích hrdel a to 300 mm (Midi) a 600 mm (Long).
Každá ČOV Kolo Vesi 3 může být navíc vybavena čerpadlem pro nucený odvod vyčištěné vody a rychloupínací hadicí (sada Prin).

Popis výrobku

Popis produktu

Většina kupujících chce po čistírně odpadních vod jednu věc – že systém vyčistí odpadní vodu. Na výstupu čistícího systému musí být čistá voda – bez barvy a zápachu. Většina kanalizačních systémů to zvládne.

Máme další požadavky na čistící systémy:

1. Konstrukce čistíren musí být velmi pevná, aby odolala jakémukoliv namáhání, a to i v těžkých půdách.

2. Žádné zvláštní požadavky na instalaci by neměly být – jen uloženo do připravené jámy

3. Při provozu čistíren odpadních vod, nesmí docházet k zablokování, přetečení a záplavám.

4. Uživatel nemá mít potřebu se během roku zabývat ČOV vícekrát než jednou ročně.

5. Servis by měl být pohodlný a jednoduchý.

6. Pro provedení služby není nutné vyzývat speciálního odborníka – stačí objednat fekální vůz.

7. Opravné součásti není nutné objednat – měly by být k dispozici v nejbližším obchodě se sortimentem v oblasti stavebnin, potřeb pro kutily a domácnosti.

8. Vzácný servis a nízké provozní náklady.

Nabízíme Vám systém hlubokého biomechanického čištění odpadních vod Kolo Vesi, který plně splňuje naše požadavky. A ještě víc.

Možnosti balíčku

Název Náklady
Kolo Vesi 3 Midi Objednat
Kolo Vesi 3 Midi Prin Objednat
Kolo Vesi 3 Long Objednat
Kolo Vesi 3 Long Prin Objednat
Kolo Vesi 3 nižší verze Objednat
Kolo Vesi 3 Prin Objednat
Kolo Vesi 3 nižší verze Prin Objednat

Kolo Vesi 3 – výkres

Technické charakteristiky

Produktivita (l / den): 600
Jednorázový max. přítok (l): 250
Celkové rozměry (šířka * délka * výška, mm): 1000 * 1000 * 2150
Hloubka přítoku pod terénem (mm): 600
Hmotnost (kg): 99
Stupeň čištění vody (%): 98

Služby

ČOV jsou spolehlivě pojištěny proti povětrnostním vlivům díky 4 kotvám, které jsou umístěny na základně čistírny a pomocí kterých je dosaženo silného uchycení.

Jednoduchá a vzácná údržba ČOV Kolo Vesi je jednou z hlavních výhod produktů společnosti Kolomaki. Servis může provádět v souladu s návodem k použití jakákoliv osoba, která byla s tímto dokumentem seznámena. 

I v případě potřeby není zapotřebí odborníků. Všechny součásti jsou prodávány v nejbližším obchodu se stavebním materiálem, zbožím pro domácnost a zahradu.

Perioda vývozu pevného sedimentu je 2 krát ročně. Provozní náklady jsou tvořeny náklady na elektřinu, chemikálie (v případě potřeby) a služby čistírny odpadních vod.

Pro spolehlivou dlouhodobou práci ČOV Kolo Vesi 3, dodržujte následující pravidla:

 1. Snažte se nepřekračovat normativní objemy odpadních vod dodávaných do ČOV.
 2. Použijte biologické produkty přímo určené pro ČOV.
 3. Omezte příjem přebytečných sanitárních přípravků obsahujících chlór a dalších škodlivých a agresivních látek.

Montáž

Montáž

Instalace ČOV od společnosti Kolomaki je jednoduchá, jelikož není potřeba speciální montáže některých prvků. ČOV Kolomaki jsou dodávány zkompletované.

Postačí připravit jámu o dostatečné velikosti, vyrovná se dno a potom se usadí samotné tělo čistírny odpadních vod. Posléze se vlije voda do zařízení, aby došlo ke stabilizaci a následně se zasype suchým betonem (směs písku a cementu).

Postup při instalaci ČOV Kolo Vesi:

 1. Připravte základovou jámu o specifikovaných rozměrech. Při instalaci zařízení by hloubka výkopu měla být o 250 mm menší než je výška ČOV a o 500 mm širší a delší než jsou rozměry základny této čistírny.
 2. Umístěte nádrž ČOV na zhutněnou a vyrovnanou základnu. Doporučuje se nasypat písková vrstva pod základnu.
 3. Zkontrolujte, aby ČOV byla umístěna svisle v základové jámě.
 4. Vyplňte dutiny mezi stěnou a stěnou ČOV směsí písku a suchého betonu a to v poměru 4 : 1 a 6 : 1 v závislosti na půdních podmínkách.Vyplňte dutiny mezi ČOV a zeminou suchým betonem. Nalijte dovnitř čistírny 200-300 mm vody a stejnou vrstvu suchého betonu. Lehce udusat půdu kolem obvodu sklepa bez použití strojů. Opakujte operace až do plného obsypu sklepu.
 5. Odstraňte tělo biofiltru – provzdušňovače z hrdla čistírny.
 6. Instalujte (pokud je to nutné) čerpadlo pro vypouštění vyčištěné vody do čtvrté komory ČOV. Připojte čerpadlo a pomocí hadice a svorek připojte k potrubí, abyste vyčištěnou vodu mohli vypustit.
 7. Namontujte čerpadlo pro přívod vody do aerátorů elementu v třetí komoře ČOV. Čerpadlo připojte pomocí hadice a svorek.
 8. Nasaďte těleso provzdušňovače na hrdlo čistírny, zkontrolujte rovnoměrnost rozložení biologického zatížení.
 9. Instalujte řídící jednotku v bezprostřední blízkosti ČOV tak, aby se skříň řídící jednotky nacházela v dostatečné vzdálenosti od povrchu země, aby nedošlo k jejímu případnému poškození např. důsledkem zatopení vodou. Připojte napájecí kabel ke svorkovnici v řídící jednotce.
 10. Připojte zástrčku čerpadla dodávajícího vodu do aerátorů do zásuvky, která má elektromechanický časovač. Ujistěte se, že časový spínač je nastaven do polohy “časovač”.
 11. Připojte zástrčku čerpadla, které odvede vodu z čistírny, do zásuvky v řídící jednotce, která nemá časovač.
 12. Napájení řídící jednotky.
 13. Zkontrolujte provoz čerpadel
 14. Připojte přívodní potrubí a odtokového potrubí nebo hadici k ČOV (v případě nuceného odtoku čištěné vody).

 

Kolo Vesi 3 – montáž

Kolo Vesi – odborný posudek

Kolo Vesi – prohlášení o shodě

Požádat o informace o produktu Kolo Vesi 20 Prin