Zavoláme vám

Zavoláme vám

Kolo Ilma

Velkokapacitní čistírny odpadních vod Kolo Ilma

Kapacita čistíren odpadních vod (ČOV) Kolo Ilma pro 20 až 500 uživatelů je od 4 m 3 do 100 m 3 za den. Tyto ČOV jsou určeny pro hluboké biomechanické a biochemické čištění komunálních a splaškových vod a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.

VÝHODY KOLA ILMA

▪ Splňují normy SNIP a SanPIN.

▪ Žádný šum a nepříjemné pachy.

▪ Malé rozměry a malá pásma hygienické ochrany.

▪ Vzácný servis a nízké provozní náklady.

Vysoký stupeň čištění odpadních vod Kolo Ilma je dosaženo pomocí řady účinných řešení

Přijímací komora Kolo Ilma zpomaluje významnou část organické hmoty, která je intenzivně čištěna aktivním kalem s vysokou koncentrací enzymů. Dále se míchá za současného provzdušnění.

SBR-reaktor je vybaven kazetou trubicovitě lamelových biofilterů, díky nimž se podstatně zvyšuje účinnost biologického čištění odpadních vod. Důležitá úloha při čištění odpadních vod hraje aktivní kal. Úroveň aktivního kalu se nastaví automaticky.

Modul jemného čištění pomocí plovoucího nosiče biofilmu pro zlepšení stability procesu přetížení nebo malého zatížení čistírny. Oddělený aktivovaný kal je odčerpán zpět do aktivačního procesu, přebytečně aerobně stabilizovaný kal až do slínového prostoru. Vyčištěná voda je odtahována pomocí mamutkových čerpadel do odtokového žlabu. První dmychadlo dodává vzduch do jemobublinného vzdušného systému v aktivační části čistírny. Druhé dmychadlo slouží k pohonu mamutkových čerpadel.

Vnější kryt elektrických zařízení vylučuje náhodné poškození kompresorů a řídící jednotky.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ KOLO ILMA:

▪ samonosné nádrže

▪ jemno bublinové aerační prvky

▪ mamutková čerpadla

▪ stacionární odstraňovače plovoucích nečistot

▪ odnímatelné ponorné biologické filtry

▪ plovoucí nosiče biofilmu

▪ úložné prostory pro dmychadla a elektrické zařízení

▪ dmychadla různých kapacit

▪ řídící jednotky (automatické)

▪ signalizační zařízení abnormálního provozu

▪ Větrání místností (pro nadzemní systémy)

▪ Osvětlení (pro nadzemní systémy)

Doplňková výbava ČOV Kolo Ilma:

▪ čerpadla pro nucený odvod vyčištěné vody

▪ dávkovací čerpadla pro chemické prostředky

▪ tlakové pískové filtry

▪ UV dezinfekce

▪ systém dálkového hlášení abnormálního provozu

▪ elektrické topení (pro nadzemní systémy)

▪ kontejner pro filtrační zařízení (pro nadzemní systémy)

Pro hlubší umístění je možné zakoupit nástavce.

SERVISNÍ ÚDRŽBA ČISTÍREN KOLO ILMA

Služba ČOV Kolo Ilma může provádět v souladu s návodem na používání jakoukoli osobu, která byla seznámena s tímto dokumentem. 

Není zapotřebí odborníků. Všechny komponenty jsou prodávány v nejbližším obchodě se stavebním materiálem, zbožím pro domácnost a zahradu.

Perioda exportu pevného sedimentu je 2krát ročně. Provozní náklady jsou tvořeny náklady na elektřinu, chemikálie (v případě potřeby) a služby čistírny odpadních vod.

ŽIVOTNOST SYSTÉMŮ ČOV KOLO ILMA

Provoz ČOV Kolo se provádí bez obsluhy a pracuje v plně automatickém režimu. Životnost systémů ČOV Kolo Ilma je nejméně 50 let. Záruční doba elektrického zařízení je 2 roky.