Odlučovače písku Kolomaki Talletus - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Odlučovače písku

  Nabízíme nový design odlučovače písku pod dřez. Tento model je určen pro potravinářské závody, restaurace, penziony apod.
  Mytí zeleniny, ovoce, obilí a bobulovin – odlučovače písku zachytí přebytečnou hlínu a písek a do odtoku poteče jenom pročištěná voda.
  Pro menší firmy doporučujeme nízkokapacitní odlučovače písku.
  Důležité vlastnosti:
  Nastavitelné zámky, které přitlačují víko, zajišťují pevné dosednutí víka na hrdlo
  Vstupní a výstupní potrubí je přivařeno k tělu;
  Přepážky uvnitř pouzdra jsou odnímatelné;
  Velký odpadkový koš s integrovaným laminárním modulem – vyjímatelný;
  Tloušťka stěn těla a příček – 8 mm;
  Je použit kopolymer polypropylenu české výroby.
  Použití tenkovrstvého modulu umožňuje několikanásobné zvětšení nánosové plochy a tím i zmenšení objemu odlučovače písku při zachování jeho jmenovité kapacity.

  Desky laminárního modulu mají úhel sklonu k vodorovné ploše 45 stupňů. Prostor pod vyjímatelným košem a laminárními moduly slouží k akumulaci písku.

  Lehká rostlinná vlákna, která prošla košem a laminárním modulem, jsou zadržována vroubkovaným okrajem přepadu odnímatelné přepážky sekundárního čističe.

  Princip činnosti odlučovače písku:
  Odpadní voda procházející odlučovačem písku se zpomaluje;
  Emulgované tuky se stávají neemulgovanými a plavou na povrch;
  Na hrubé nečistoty zůstávají v koši dostatečně hrubé mechanické inkluze;
  Menší mechanické částice se usazují na dně odpadkového koše;
  Suspendované látky jsou zadržovány na povrchu desek laminárního modulu a usazují se na dně odlučovače písku;
  Přepážky uvnitř odlučovače písku zachycují plovoucí tuky a usazené mechanické nečistoty;
  Odpadní voda očištěná od mechanických nečistot a mastnoty opouští odlučovač písku a samospádem odtéká do kanalizačního sběrače.
  Údržba odpadkového koše:
  Pravidelné odstraňování sedimentu ze dna odpadkového koše;
  Pravidelné odstraňování tukové hmoty z vodní hladiny v odlučovači písku;
  Údržba kompaktních odlučovačů písku může být prováděna ručně, údržba dílenských odlučovačů písku – pomocí speciální techniky a vozidel na odsávání odpadních vod;
  Při servisu kompaktních odlučovačů písku „pod dřezem“ je nutné ručně odstranit přepážku sekundárního čističe, odstranit sediment z těla odlučovače písku.