Zavoláme vám

Zavoláme vám

Odlučovače tuků

Popis odlučovače tuků

Odlučovače tuků TUK jsou vyrobeny ze žáruvzdorného polypropylenu(až do 70 o C) o tloušťce 8 mm.

Víko je upevněno kovovými západkami a  těsnost je zajištěna gumovým těsněním.

Odlučovač tuků je určen k čištění domácího odpadu z umyvadla, nadbytečného množství tuků a rostlinných, živočišných a syntetických olejů. Je instalován v zařízeních veřejného stravování a na dalších místech, aby zabránil usazování tuků v potrubí.

Princip práce odlučovače tuků je ukládání přebytečných tuků v tukovém žlabu. Přitékající zanesená voda s obsahem tuků a dalších olejů se mírně zchladí o soustavu norné stěny a posléze vyplave na povrch, kde ztuhne a tím vznikne tukový škraloup.  Horní část v odlučovači neumožňuje pronikání tuků do druhé komory odlučovače, dolní přepážka brání tomu, aby sraženina opustila první komoru.

Přeprava a instalace odlučovače tuků

Nakládání a přepravu odlučovače tuků je nutno provádět opatrně, protože polypropylen je křehký materiál. Špatná manipulace s tímto výrobkem může vést ke vzniku prasklin a tím ztrátě těsnosti.

Při instalaci odlučovače tuků je nejdůležitější zvolit správné místo umístění s ohledem na snadný přístup k odlučovači a tím zajistit snadnou údržbu. Odlučovač lze umístit pod dřez nebo vedle něj tak, aby se mohlo otevřít bez problému víko.

Namontujte kryt odlučovače tuků na pevný, rovný povrch. Připojte odtok z jímky do přívodu. Připojte výstupní otvor odlučovače k místu vypouštění vody do kanalizace.

Pro připojení použijte kanalizační potrubí s přípojkami nebo ohebným potrubím.

Provoz a údržba odlučovače tuků

Periodicita údržby je stanovena experimentálně a závisí na stupni kontaminace odpadních vod vstupujících do odlučovače.

K čištění odlučovače tuků uvolněte západky, odstraňte víko a vyjměte vytvořenou tukovou kůru nebo olejovou tukovou emulzi z povrchu vody. Použijte pro tento účel lopatku nebo síťku. Nejméně jednou za měsíc nebo podle potřeby úplně vyprázdněte odlučovač tuků, abyste odstranili sediment ze dna. Otřete gumové těsnění na víku navlhčeným hadříkem, pokud je deformované, vyměňte ho.

Po vyčištění uzavřete kryt odlučovače a upevněte západky.

Záruční doba

Životnost odlučovače tuků  je 48 měsíců od data prodeje produktu.

Během tohoto období výrobce zaručuje těsnost a funkčnost odlučovače tuků za předpokladu dodržení pravidel přepravy a provozu.