Polityka prywatności - Kolomaki s.r.o.
Zadzwonimy

Zavoláme vám

  Polityka prywatności

  Popyt na nasze usługi

  Firma Kolomaki z siedzibą pod adresem Komenskeho 576, Zlonice 273 71, CRN: 06142974 jest osobą prawną działającą na podstawie Kodeksu Handlowego zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym, która przetwarza następujące dane osobowe w przypadku Twojego zamówienia na usługi na podstawie ustawy nr 101/2000 Dz. :

  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu

  Powyższe dane osobowe muszą być przetwarzane w celu złożenia oferty, negocjowania tej oferty lub odpowiedzi na Twoje zapytanie. Takie przetwarzanie jest dozwolone na podstawie art. 5 ust. 2 lit. b) ustawy o ochronie danych osobowych. Te dane osobowe będą dostarczane przez Kolomaki Ltd, przetwarzane podczas negocjowania umowy między Tobą a Kolomaki Ltd, przez maksymalnie 5 lat od Twojego żądania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie przez Kolomaki Sp.

  Informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do:

  poprosić nas o informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
  zażądać od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
  żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych – usunięcie danych osobowych będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.
  W przypadku wątpliwości co do zgodności przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt lub kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

  Korzystanie z plików cookie

  Firma Kolomaki używa plików cookie, które są już używane na tej stronie do śledzenia ruchu na stronie. Pliki cookie do śledzenia ruchu w witrynie i dostosowywania widoków witryny są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu firmy.

  Dane pozyskane przez operatora mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym, w szczególności dostawcom usług i platformom Google.

  Możesz również korzystać z serwisu w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o Twoim zachowaniu na stronie.

  Zebrane pliki cookies są przetwarzane w szczególności przez Google Analytics, obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności Google dotyczące przetwarzania jest dostępne pod adresem:

  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#nosharing.