Bunkier Kolomaki Quick 3 - 4000 - Kolomaki s.r.o.
Zadzwonimy

Zavoláme vám

  Bunkier Kolomaki Quick 3 – 4000

  Największy z serii Bunkiers Quick 3. Przestronny i wygodny.

  44 980 zł (bez VAT)
  Powierzchnia przestrzeni podziemnej (m2) 8,8
  Wymiary gabarytowe (WxDxS, mm) 4415х6670х2400
  Waga (kg) 730
  Cena (zł bez VAT) 44 980

  Opis produktu

  A strong bunker with a vertical opening suitable for placement beneath a building, on a level surface, or on a slope. The bunker is ready for concreting and is easy, quick, and inexpensive to install thanks to its complete prefabrication. Bunker is located up to 2.5 meters below the surface, which is the recommended safety depth.

   

  An existing or upcoming building construction can incorporate the bunker and benefit from the vertical door and above-ground access.

   

  A wide entrance, a pleasant stairway, and conventional steps make the Bunker even more useful and enjoyable to use.

   

  Several lateral reinforcements, metal reinforcement for pouring concrete around the bunker, and the vaulted roof structure all contribute to Kolomaki Quick’s high solidity and security.

   

  The bunker will survive a very long time due to the use of premium plastics and cutting-edge welding technology. It is not essential to treat for corrosion resistance or perform special maintenance!

  A family of up to eight individuals could survive a calamity using Bunker Quick 3 4000. Chairs and two beds are among the equipment that can fit up to eight people. A family of four can stay in the bunker comfortably and for a long time because it contains room for four beds and other necessities. For more space, we advise using folding beds and chairs.

  This bunker is available in different sizes. For smaller variants see:

  Bunkier Quick 3 2000

  Bunkier Quick 3 3000  Charakterystyka techniczna

  Powierzchnia przestrzeni podziemnej (m2) 8,8
  Wymiary gabarytowe (WxDxS, mm) 4415*6770*2400
  Waga (kg) 730
  Drzwi wejściowe tak
  Schody tak
  Wejście pionowy
  Zbrojenia betonowe tak
  Żebra nośne tak

  Ściągnij:

  Quick 3 4000 – schemat

  Download

  Usługi

  Dostawa:

  Dostawa bunkra jest tania, ponieważ odbywa się w całej Europie i Czechach regularnym transportem bez konieczności posiadania specjalnego zezwolenia. Koszt bunkra nie obejmuje dostawy, ponieważ jest kalkulowany osobno.

  Prosimy o kontakt w sprawie kosztów wysyłki.

  Tel: +420 777 899 323

  E-mail: export@kolomaki.com

  Budowa

  Montaż bunkra do betonowania Kolomaki Quick:

  Bunkier do betonowania nadaje się również do miejsc o większym obciążeniu statycznym.

  Procedura instalacji:

  W wybranym miejscu wykonujemy o 20 cm szerszy wykop z każdej strony bunkra (patrz rysunek), aby stworzyć przestrzeń roboczą do betonowania.

  Bunkier posadowiony jest na zagęszczonej i wypoziomowanej warstwie kruszywa frakcji 8/16 o grubości 100 mm.

  Zamontujemy bunkier z wykorzystaniem mechanizacji. Po osadzeniu bunkra wykonamy na posadzce płytę betonową o wysokości 100 mm. Ze względu na obciążenie podczas betonowania, po stwardnieniu stropu bunkra, konieczne jest podparcie stropu za pomocą 4 stojaków i jednej drewnianej belki na środku stropu.

  Ściany bunkra należy wzmocnić 2 podłużnymi pryzmami drewnianymi 80/80 mm umieszczonymi na wysokości 500 i 1000 mm przed betonowaniem. Pryzmaty te będą rozpięte za pomocą poziomych drewnianych podkładek dystansowych 80/80 mm umieszczonych w przybliżeniu na ćwierć długości belek. Dopiero wtedy możliwe jest wybetonowanie ścian piwnic.

  Jeżeli bunkier jest instalowany w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych, należy zapewnić drenaż wokół bunkra z odprowadzeniem wody na zewnątrz bunkra. Bunkier nie jest przeznaczony do miejsc z wodą gruntową.

  Nie wolno nam wylewać więcej niż 100 cm betonu w ciągu jednego dnia. Zaleca się, aby grubość betonu wokół bunkra wynosiła 150 mm.

  Odstawianie i usuwanie rozpórek można wykonać dopiero po wystarczającym stwardnieniu betonu – co najmniej 10 dni.

  Wykop budowlany:

  Wykop budowlany należy wykopać na wystarczająco dużej powierzchni, aby zachować szerokość obszaru roboczego. Nachylenie, czyli nachylenie wykopu, będzie wynikać z lokalnych warunków geologicznych. Zalecane spadki ścian wykopu to:

  Rodzaj gruntu Stosunek wysokości do długości skarpy
  Zakurzona glina 1 : 0,25
  Żwir gliniany 1 : 0,25
  Ziemia 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Glina 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Glina gliniana 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Glina piaszczysta 1 : 0,5
  Piasek głazowy 1 : 0,75
  Piasek gliniasty 1 : 1
  Piaszczysta ziemia 1 : 1
  Żwir piaszczysty 1 : 1
  Ziemia skalista 1 : 0,5 – 1 : 0,2

  W przypadku bardziej skomplikowanych warunków geologicznych inżynier budowlany określi zabezpieczenie ścian wykopu.

  Wymiary wykopu budowlanego określa rodzaj bunkra – patrz rysunek. Maksymalna wysokość nasypu przy standardowym montażu to 40 cm nad piwnicą.

  Lokalizacja względem budynków:

  Bunkier nie może znajdować się pod budynkiem. Obciążenia spowodowane jakąkolwiek konstrukcją mogą prowadzić do deformacji konstrukcji. Bunkier musi znajdować się co najmniej 1 metr od budynku.

  Lokalizacja na zboczu:

  Jeśli bunkier znajduje się na zboczu, ważne jest, aby sprawdzić teren, aby zapobiec osuwiskom lub innym komplikacjom. Obliczenia statyczne i ocena stabilności podłoża lub skarpy są wykonywane przez inżyniera budowlanego lub projektanta budowlanego każdorazowo po umieszczeniu bunkra na skarpie.

  Niestandardowa sytuacja montażowa:

  Wszystkie niestandardowe sytuacje montażowe muszą być ocenione przez inżyniera budowlanego lub projektanta budynku w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeń lub bezpośredniego zagrożenia. Na podstawie projektu należy również dostarczyć ocenę statyczną sporządzoną przez profesjonalnie wykwalifikowaną osobę upoważnioną.

  Transport:

  Bunkier należy transportować, ładować i rozładowywać ostrożnie. Uderzenia podczas załadunku i rozładunku są niedozwolone. Mocowanie piwnicy podczas transportu należy wykonywać ostrożnie, nie wolno używać nadmiernej siły, która może prowadzić do deformacji korpusu produktu. Zaleca się załadunek i rozładunek bunkra za pomocą dźwigu, koparki lub wózka widłowego.

  Poproś o informacje o produkcie Bunkier Kolomaki Quick 3 – 4000