Bunkr Kolomaki Quick 4 - 2000 - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Bunkr Kolomaki Quick 4 – 2000

  Ideální bunkr pro rychlou a cenově dostupnou instalaci, který má poskytnout bezpečný ukryt.

  126000 Kč (bez DPH)
  Plocha podlahového prostoru (m2) 4,4
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320х2390х2400
  Hmotnost (kg) 460
  Cena Kč (bez DPH) 126000

  Popis výrobku

  Pevný bunkr s vertikálním vstupem vhodný pro umístění na rovném povrchu nebo ve svahu. Bunkr je připraven k betonáži a jeho montáž je snadná, rychlá a levná díky kompletní prefabrikaci. Bunkr se nachází až 2,5 metru pod povrchem, což je doporučená bezpečnostní hloubka.

   

  Stávající nebo připravovaná stavební konstrukce může mít vertikální dveře a nadzemní přístup.

   

  Díky širokému vchodu, komfortnímu schodišti a konvenčním schodům je použití Bunkru ještě užitečnější a příjemnější.

   

  Několik bočních výztuh, kovová výztuha pro betonování kolem bunkru a klenutá střešní konstrukce přispívají k vysoké pevnosti a bezpečnosti Kolomaki Quick.

   

  Díky použití kvalitních plastů a nejmodernějších svařovacích technik vydrží bunkr velmi dlouhou dobu. Není nutné používat antikorozní úpravy nebo provádět zvláštní údržbu!

   

  V bunkru je místo pro 4-5 osob a jejich věci pro případ katastrofy. Pojme až pět kusů nábytku, jako jsou židle nebo malá postel. Pro větší prostor doporučujeme použít skládací postele a židle.

  Tento bunkr je k dispozici v různých velikostech. Větší varianty viz:

  Bunkr Quick 4 3000

  Bunkr Quick 4 4000

  Koukněte se na náš katalog:

  The Good Bunker Katalog

  Technické charakteristiky

  Plocha podlahového prostoru (m2) 4,4
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320х2390х2400
  Hmotnost (kg) 460
  Vchodové dveře ano
  Vstup vertikální
  Betonová výztuž ano
  Žebra ano

  Stáhnout:

  Quick 4 2000 – schémá

  Download

  Služby

  Doprava:

  Doručení bunkru je levné, protože je realizováno po Evropě a České republice pravidelnou dopravou bez nutnosti zvláštního povolení. Cena bunkru nezahrnuje dopravu, protože se počítá samostatně.

  Kontaktujte nás prosím pro cenu dopravy.

  Tel: +420 777 072 100

  Email: info@kolomaki.com

  Montáž

  Instalace bunkru k obetonování Kolomaki Quick:

  Bunkr k obetonování je vhodný i do míst s vyšším statickým zatížením.

  Postup instalace:

  Na vybraném místě provedeme o 20 cm širší výkop na každou stranu bunkru (viz. výkres), aby vznikl pracovní prostor k obetonování.

  Bunkr usazujeme na zhutněnou a vyrovnanou 100mm silnou vrstvu kameniva frakce 8/16.

  Bunkr usadíme pomocí mechanizace. Po usazení bunkru vyhotovíme na dno betonovou desku o výšce 100 mm.  Z důvodu zatížení při obetonování je po vytuhnutí podlahy bunkru nutné podepřít strop pomocí 4ks stojek a jednoho roznášejícího dřevěného nosníku ve středu stropu.

  Stěny bunkru musí být před obetonováním vyztuženy pomocí 2 podélných dřevěných hranolů 80/80 mm umístěných ve výšce 500 a 1000 mm. Tyto hranoly budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm umístěných zhruba po čtvrtinách délek nosníků. Teprve poté je možné vybetonovat stěny bunkru. Pokud je bunkr instalován v místech s vysokou hladinou spodních vod, musí být kolem bunkru zajištěna drenáž s odvodem vody mimo bunkr. Sklep není určen do míst se spodní vodou.

  V jeden den nesmíme betonovat více než 100 cm výšky bunkru. Tloušťka betonu okolo bunkru je doporučena 150 mm.

  Odstojkování a odstranění vzpěr může být provedeno až po dostatečném zatuhnutí betonu – minimálně 10 dní.

  Stavební výkop:

  Stavební výkop musí být vykopán na dostatečně velké ploše, aby byla dodržena šířka pracovního prostoru. Svahování, případně pažení výkopu vyplyne z místních geologických podmínek. Doporučené sklony stěn stavební jámy jsou:

  Druh horniny  Poměr výšky k půdorysné délce svahu
  Prachovitá hlína 1 : 0,25
  Jílovitý štěrk 1 : 0,25
  Hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jíl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitá hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitý písek 1 : 0,5
  Balvanitý písek 1 : 0,75
  Hlinitý písek 1 : 1
  Písčitá Zlína 1 : 1
  Písčitý štěrk 1 : 1
  Skalní horniny 1 : 0,5 – 1 : 0,2

  V případě složitějších geologických podmínek stanoví zabezpečení stěn výkopu statik.

  Rozměry stavebního výkopu jsou dány typem sklepa – viz. výkres. Maximální výška násypu při standardní instalaci je nad bunkrem 40 cm.

  Umístění vůči budovám:

  Bunkr nesmí být zastaven. Zatížení způsobené jakoukoli stavbou by mohlo vést k deformaci sklepu. Bunkr musí být vzdálen od stavby minimálně 1 metr.

  Umístění ve svahu:

  V případě umístění bunkru ve svahu je nevyhnutelná kontrola terénu, aby se zabránilo sesuvu zeminy, nebo jiným komplikacím. Statický výpočet a posouzení vhodnosti stability podloží nebo svahu provádí statik nebo projektant stavby pokaždé, když je bunkr umístěn do svahu.

  Nestandardní montážní situace:

  Ze strany statika nebo projektanta stavby musí být posouzeny všechny nestandardní montážní situace, aby se vyloučilo možné poškození, nebo hrozící nebezpečí. Na základě projektu musí být dodatečně zajištěn statický posudek zpracovaný odborně způsobilou oprávněnou osobou.

  Přeprava:

  Přepravu, nakládání a vykládání bunkru je třeba provést s opatrností. Údery během nakládání a vykládání nejsou povoleny. Upevnění sklepu během přepravy se musí provádět opatrně, není dovoleno použít nadměrnou sílu, která může vést k deformaci tělesa výrobku. Doporučuje se nakládat a vykládat bunkr pomocí jeřábu, bagru nebo VZV.

  Požádat o informace o produktu Bunkr Kolomaki Quick 4 – 2000