Bunkr Kolomaki Quick 4 - 4000 - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Bunkr Kolomaki Quick 4 – 4000

  Nejprostornější a nejpohodlnější bunkr ze série Quick 4.

  191000 Kč (bez DPH)
  Plocha podlahového prostoru (m2) 8,8
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320х4390х2400
  Hmotnost (kg) 620
  Cena Kč (bez DPH) 191000

  Popis výrobku

  Robustní bunkr s vertikálním vchodem, který lze postavit na svahu nebo na rovném povrchu. Bunkr je díky kompletní prefabrikaci připraven k betonáži a jeho montáž je jednoduchá, rychlá a cenově dostupná. Doporučená bezpečnostní hloubka pro bunkr je 2,5 metru pod povrchem.

   

  Vertikální dveře a nadzemní přístup do bunkru lze začlenit do současné nebo budoucí zástavby.

   

  Bunkr je mnohem praktičtější a snadno použitelný díky prostornému vstupu, jednoduchému schodišti a konvenčním schodům.

  Díky použití kvalitních plastů a moderní technologii svařování bunkr vydrží velmi dlouho. Není nutná žádná antikorozní úprava ani speciální údržba.

  S Bunker Quick 3 4000 mohou až osmičlenné rodiny odolat katastrofě. Dovnitř se vejde až 8 kusů nábytku, jako jsou židle nebo 2 postele. Je zde místo pro 4 lůžka a denně na nezbytnosti, takže i 4členná rodina se může pohodlně ubytovat po dlouhou dobu. Pokud potřebujete více místa, doporučujeme použít rozkládací postel a židli.

  Tento bunkr je k dispozici v různých velikostech. Pro menší varianty viz:

  Bunkr Quick 4 2000

  Bunkr Quick 4 3000

  Koukněte se na náš katalog:

  The Good Bunker Katalog

  Technické charakteristiky

  Plocha podlahového prostoru (m2) 8,8
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320х4390х2400
  Hmotnost (kg) 620
  Vchodové dveře ano
  Vstup vertikální
  Betonová výztuž ano
  Žebra ano

  Stáhnout:

  Quick 4 4000 – schémá

  Download

  Služby

  Doprava:

  Bunkry jsou přepravovány po celé Evropě a České republice standardními přepravními metodami bez zvláštních povolení, takže doručujeme za nízké náklady. Poštovné se počítá samostatně a není zahrnuto v ceně bunkru.

  Kontaktujte nás prosím pro cenu dopravy.

  Tel: +420 777 072 100

  Email: info@kolomaki.com

  Montáž

  Instalace bunkru k obetonování Kolomaki Quick:

  Bunkr k obetonování je vhodný i do míst s vyšším statickým zatížením.

  Postup instalace:

  Na vybraném místě provedeme o 20 cm širší výkop na každou stranu bunkru (viz. výkres), aby vznikl pracovní prostor k obetonování.

  Bunkr usazujeme na zhutněnou a vyrovnanou 100mm silnou vrstvu kameniva frakce 8/16.

  Bunkr usadíme pomocí mechanizace. Po usazení bunkru vyhotovíme na dno betonovou desku o výšce 100 mm.  Z důvodu zatížení při obetonování je po vytuhnutí podlahy bunkru nutné podepřít strop pomocí 4ks stojek a jednoho roznášejícího dřevěného nosníku ve středu stropu.

  Stěny bunkru musí být před obetonováním vyztuženy pomocí 2 podélných dřevěných hranolů 80/80 mm umístěných ve výšce 500 a 1000 mm. Tyto hranoly budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm umístěných zhruba po čtvrtinách délek nosníků. Teprve poté je možné vybetonovat stěny bunkru. Pokud je bunkr instalován v místech s vysokou hladinou spodních vod, musí být kolem bunkru zajištěna drenáž s odvodem vody mimo bunkr. Sklep není určen do míst se spodní vodou.

  V jeden den nesmíme betonovat více než 100 cm výšky bunkru. Tloušťka betonu okolo bunkru je doporučena 150 mm.

  Odstojkování a odstranění vzpěr může být provedeno až po dostatečném zatuhnutí betonu – minimálně 10 dní.

  Stavební výkop:

  Stavební výkop musí být vykopán na dostatečně velké ploše, aby byla dodržena šířka pracovního prostoru. Svahování, případně pažení výkopu vyplyne z místních geologických podmínek. Doporučené sklony stěn stavební jámy jsou:

  Druh horniny  Poměr výšky k půdorysné délce svahu
  Prachovitá hlína 1 : 0,25
  Jílovitý štěrk 1 : 0,25
  Hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jíl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitá hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitý písek 1 : 0,5
  Balvanitý písek 1 : 0,75
  Hlinitý písek 1 : 1
  Písčitá Zlína 1 : 1
  Písčitý štěrk 1 : 1
  Skalní horniny 1 : 0,5 – 1 : 0,2

  V případě složitějších geologických podmínek stanoví zabezpečení stěn výkopu statik.

  Rozměry stavebního výkopu jsou dány typem sklepa – viz. výkres. Maximální výška násypu při standardní instalaci je nad bunkrem 40 cm.

  Umístění vůči budovám:

  Bunkr nesmí být zastaven. Zatížení způsobené jakoukoli stavbou by mohlo vést k deformaci sklepu. Bunkr musí být vzdálen od stavby minimálně 1 metr.

  Umístění ve svahu:

  V případě umístění bunkru ve svahu je nevyhnutelná kontrola terénu, aby se zabránilo sesuvu zeminy, nebo jiným komplikacím. Statický výpočet a posouzení vhodnosti stability podloží nebo svahu provádí statik nebo projektant stavby pokaždé, když je bunkr umístěn do svahu.

  Nestandardní montážní situace:

  Ze strany statika nebo projektanta stavby musí být posouzeny všechny nestandardní montážní situace, aby se vyloučilo možné poškození, nebo hrozící nebezpečí. Na základě projektu musí být dodatečně zajištěn statický posudek zpracovaný odborně způsobilou oprávněnou osobou.

  Přeprava:

  Přepravu, nakládání a vykládání bunkru je třeba provést s opatrností. Údery během nakládání a vykládání nejsou povoleny. Upevnění sklepu během přepravy se musí provádět opatrně, není dovoleno použít nadměrnou sílu, která může vést k deformaci tělesa výrobku. Doporučuje se nakládat a vykládat bunkr pomocí jeřábu, bagru nebo VZV.

  Požádat o informace o produktu Bunkr Kolomaki Quick 4 – 4000