Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12 - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12

  Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12 k čištění komunálních splaškových vod.

  97 900 Kč (bez DPH)
  Technická specifikace
  Jmenovitý denní průtok (l) 300-750
  Hmotnost (kg) 110
  Rozměry (Š*D*V,mm) 1250x1250x2030

  Popis výrobku

  Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

  Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

  Návod k použití MONO Comp

  Požádat o informace o produktu Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12