Biomechanická čistírna odpadních vod Kolo Vesi 10 Prin od Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Kolo Vesi 10 Prin

  Kolo Vesi 10 Prin je základní model ČOV Kolo Vesi 10 + vybaven čerpadlem pro nucený odvod vyčištěné vody a rychloupínací hadicí.

  Popis výrobku

  Systém hlubokého biomechanického zpracování domácích odpadních vod.

  • Je určen pro zpracování odpadních vod od 9 do 11 uživatelů.

  • Vybaveno odnímatelným ponorným biofiltrem.

  • Konstrukce ČOV je velmi pevná a vodotěsná.

  • Používají se ponorná čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem.

  • Elektrická spínací jednotka je umístěna mimo zařízení a je umístěna nad povrchem země.

  • Samonosné nádrže ČOV.

  • ČOV Kolo Vesi jsou spolehlivě pojištěny proti povětrnostním vlivům, protože na základně nádrže jsou 4 kotvy.

  Výhody oproti podobným výrobkům na trhu:

  V ČOV Kolo Vesi 10 Prin se používá skandinávský způsob rozpuštění kyslíku ve vodě. Znamená to, že přečištěná voda se rozprašuje na povrchu aeračního elementu a tím způsobem se přirozeně rozpustí kyslík ve vodě. Přívod vody do biofiltru zajišťuje zabudované ponorné čerpadlo.

  Řídící jednotka ČOV Kolo Vesi 10 Prin se nachází nad povrchem země. V důsledku tohoto uspořádání je možné poškození elektrického zařízení,  z důvodu přetečení ČOV, vyloučit.

  V ČOV Kolo Vesi 10 Prin jsou ponorná čerpadla vybavena vestavěným plovákovým spínačem uvnitř pouzdra. To eliminuje možnost zablokování nebo zablokování plovákového spínače v důvodu pohybu čerpadla v komoře ČOV.

  Hadice jsou vybaveny rychloupínacími konektory: pro připojení a výměnu čerpadel není nutné utažení a uvolňování svorek.

   

  Kolo Vesi 10 Prin – výkres

  Technické charakteristiky

  Počet uživatelů 9-11 osob
  Jednorázový max. přítok (l) 700
  Produktivita (l/den) 2000
  Rozměry (šířka * délka * výška) mm 1750 * 1750 * 2150
  Stupeň čistění vody 98 %
  Hmotnost (kg) 171
  Hloubka přívodního potrubí 600 mm
  Materiál pouzdra Polypropylen
  Dodatečné vybavení Ponorné elektrické čerpadlo
  Napájení (W) 400
  Produktivita (l / min) 120
  Hmotnost (kg) 4,7

  Služby

  ČOV jsou spolehlivě pojištěny proti povětrnostním vlivům díky 4 kotvám, které jsou umístěny na základně čistírny a pomocí kterých je dosaženo silného uchycení.

  Jednoduchá a vzácná údržba ČOV Kolo Vesi je jednou z hlavních výhod produktů společnosti Kolomaki. Servis může provádět v souladu s návodem k použití jakákoliv osoba, která byla s tímto dokumentem seznámena. 

  I v případě potřeby není zapotřebí odborníků. Všechny součásti jsou prodávány v nejbližším obchodu se stavebním materiálem, zbožím pro domácnost a zahradu.

  Perioda vývozu pevného sedimentu je 2 krát ročně. Provozní náklady jsou tvořeny náklady na elektřinu, chemikálie (v případě potřeby) a služby čistírny odpadních vod.

   

  Pro spolehlivou dlouhodobou práci ČOV Kolo Vesi 10, dodržujte tato pravidla:

  1. Snažte se nepřekračovat normativní objemy odpadních vod dodávaných do ČOV.

  2. Použijte biologické produkty přímo určené pro ČOV.

  3. Omezte příjem přebytečných sanitárních přípravků obsahujících chlór a dalších škodlivých a agresivních látek.

   

  Montáž

  Instalace ČOV od společnosti Kolomaki je jednoduchá, jelikož není potřeba speciální montáže některých prvků. ČOV Kolomaki jsou dodávány zkompletované.

  Postačí připravit jámu o dostatečné velikosti, vyrovná se dno a potom se usadí samotné tělo čistírny odpadních vod. Posléze se vlije voda do zařízení, aby došlo ke stabilizaci a následně se zasype suchým betonem (směs písku a cementu).

  Postup při instalaci ČOV Kolo Vesi:

  1. Připravte základovou jámu o specifikovaných rozměrech. Při instalaci zařízení by hloubka výkopu měla být o 250 mm menší než je výška ČOV a o 500 mm širší a delší než jsou rozměry základny této čistírny.

  2. Umístěte nádrž ČOV na zhutněnou a vyrovnanou základnu. Doporučuje se nasypat písková vrstva pod základnu.

  3. Zkontrolujte, aby ČOV byla umístěna svisle v základové jámě.

  4. Vyplňte dutiny mezi stěnou a stěnou ČOV směsí písku a suchého betonu a to v poměru 4 : 1 a 6 : 1 v závislosti na půdních podmínkách.Vyplňte dutiny mezi ČOV a zeminou suchým betonem. Nalijte dovnitř čistírny 200-300 mm vody a stejnou vrstvu suchého betonu. Lehce udusat půdu kolem obvodu sklepa bez použití strojů. Opakujte operace až do plného obsypu sklepu.

  5. Odstraňte tělo biofiltru – provzdušňovače z hrdla čistírny.

  6. Instalujte (pokud je to nutné) čerpadlo pro vypouštění vyčištěné vody do čtvrté komory ČOV. Připojte čerpadlo a pomocí hadice a svorek připojte k potrubí, abyste vyčištěnou vodu mohli vypustit.

  7. Namontujte čerpadlo pro přívod vody do aerátorů elementu v třetí komoře ČOV. Čerpadlo připojte pomocí hadice a svorek.

  8. Nasaďte těleso provzdušňovače na hrdlo čistírny, zkontrolujte rovnoměrnost rozložení biologického zatížení.

  9. Instalujte řídící jednotku v bezprostřední blízkosti ČOV tak, aby se skříň řídící jednotky nacházela v dostatečné vzdálenosti od povrchu země, aby nedošlo k jejímu případnému poškození např. důsledkem zatopení vodou. Připojte napájecí kabel ke svorkovnici v řídící jednotce.

  10. Připojte zástrčku čerpadla dodávajícího vodu do aerátorů do zásuvky, která má elektromechanický časovač. Ujistěte se, že časový spínač je nastaven do polohy “časovač”.

  11. Připojte zástrčku čerpadla, které odvede vodu z čistírny, do zásuvky v řídící jednotce, která nemá časovač.

  12. Napájení řídící jednotky.

  13. Zkontrolujte provoz čerpadel.

  14. Připojte přívodní potrubí a odtokového potrubí nebo hadici k ČOV (v případě nuceného odtoku čištěné vody).

   

  Kolo Vesi 10 Prin – montáž

   

  Kolo Vesi 10 – prohlášení o shodě

   

  Kolo Vesi 10 – odborný posudek

  Požádat o informace o produktu Kolo Vesi 10 Prin