Zavoláme vám

Zavoláme vám


Kellari 5

Praktický sklep Kellari 5 je vytvořený speciálně pro lidi, kteří myslí do budoucna. 

86.000,- Kč (cena bez DPH)
Dvanáct velkých regálů po obvodu tvoří téměř 8 m2, což vám dává až 4 m3 užitečného objemu pro skladování polotovarů a sklizně. Přítok a odtok vzduchu bude vytvářet ideální podmínky pro dlouhodobé skladování.

Popis výrobku

Výroba sklepů Kellari 5 se provádí podle evropských norem a podle mnohem přísnějších DVS protokolů Německé svařovací asociace.

Hlavním materiálem sklepa je homogenní polypropylen. Na rozdíl od polyethylenu deformovatelného statickým zatížením český polypropylen dokonale „drží“ formu, zajišťuje pevnost svařovaného švu v 98% počáteční pevnosti a má estetičtější vzhled.

Sklep Kellari 5 je vyroben ve formě válce. Kromě toho je tělo zesíleno vnitřním vyztužujícím rámem – profilované police ležící na svislém profilu. Válcová forma výrazně převyšuje pevnost nádrží obdélníkové konstrukce.

Spodní část sklepa Kellari 5 je vystavená maximálnímu zatížení v důsledku tlaku podzemní vody (až 3 a více atmosfér) a proto je vyrobena z buněčné struktury o tloušťce 88 mm.

Vzhledem k vypočítanému návrhu sklepa Kellari 5 nevyžaduje během montáže betonovou ochranu a může být upevněna v zemi jednoduchým ukotvením.

 

Vybavení Kellari 2

 Každý sklep má již vše, co potřebujete:

1. Pracovní komora o výšce 1,8 m a průměr 1,90 m.

2. Pohodlný šikmý žebřík z hliníku.

3. Dva vertikální řadové regály pro uskladnění zavařenin, zeleniny, ovoce, zahradnického materiálu, atp.

4. Jeden stojan pro láhve na víno.

5. Systém přirozeného oběhu vzduchu pomocí ventilace.

6. Osvětlení a zásuvku.

Výkres sklepa Kellari 5

Kellari 5 – výkres

Technické charakteristiky

Celkové rozměry (průměr / výška) (mm): 2000/2232
Rozměry skladovací komory (průměr / výška) (mm): 1900/1800
Objem komory pro skladování (m3) 4
Rozměry krku (průměr / výška) (mm): 730/1200
Počet polic 12
Počet stojanů na víno / lahví 1
Žebřík (nakloněný) ano
Přírodní větrání ano
Osvětlení 12 voltů ano
Dno má tloušťku 88 mm ano
Kryty na větrací potrubí ano
Hmotnost (kg): 350
Dodatečné vybavení: Kotvící desky (2 ks) + lano
Rozměry desek (mm): 1000 * 1500
Hmotnost každé desky (kg): 12
Délka lana (m): 12

Služby

Používané odvzdušňovací trubky musí mít průřez nejméně 100 mm. Ventilační potrubí musí být bez ohybů a horizontálních úseků a umístěno na střeše nad hřebenem budovy. Napájecí potrubí by mělo být umístěno ve výšce nejméně 300 mm od povrchu země. Při instalaci sklepa vně budovy by mělo být možné, aby se dosáhl maximální výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem vzduchu.
Napájecí zdroj musí být stabilizován a neměl by se odchýlit od normativu o více než 10%. 

Elektrické zařízení sklepa vyžaduje pravidelnou kontrolu (nejméně jednou za rok) kvalifikovaným elektrikářem.

Životnost a záruční doba pro plastový sklep

Životnost plastových částí sklepa je minimálně 25 let. Zaručená životnost sklepa je 5 let od okamžiku instalace (v případě neoznačení v záruční knížce – 5 let od okamžiku prodeje sklepa).


Doporučení při používání

▪ Kellari sklep je vyroben z plastu odolného proti opotřebení, který není náchylný k hnilobě a oxidaci. Stěny a police sklepa nevyžadují speciální ošetření.

▪ Během provozu je možné povrchy očistit šetrnými čisticími prostředky.

▪ Používejte s opatrností žebřík a přidržujte se oběma rukama pomocí příčníků.

▪ Při nakládání nebo vykládání různorodého zboží a materiálu buďte opatrní, proveďte tuto práci s další osobou.

▪ Neházejte na dno těžké předměty, aby nedošlo k poškození dna sklepa.

Montáž

Kellari sklep je dodáván v zhotoveném stavu, sady vnitřního vybavení a doplňkového vybavení mohou být upevněny na standardních místech nebo jsou baleny zvlášť.

Postup při instalaci sklepa Kellari:

1. Připravte základovou jámu specifikovaných rozměrů. Při instalaci standardního vybavení by hloubka výkopu měla být o 250 mm nižší než výška sklepa a o 500 mm širší a delší než je základna sklepa.

2. Umístěte sklep na zhutněnou a vyrovnanou základnu. Doporučuje se nasypat písková vrstva pod základnu.

3. Zkontrolujte, aby sklep, byl umístěn svisle v základové jámě.

4. V případě instalace sklepa v lokalitě s vysokou úrovní podzemní vody se doporučuje použít sadu plastových kotevních desek vyrobených společností Kolomaki. Umístěte a upevněte kotvící desky podle schématu zapojení.

5. Vyplňte dutiny mezi sklepem a zeminou suchým betonem. Nalijte dovnitř sklepu 200-300 mm vody a stejnou vrstvu suchého betonu. Lehce udusat půdu kolem obvodu sklepa bez použití strojů. Opakujte operace až do plného obsypu sklepu.

6. Připojte ventilační potrubí k tryskám umístěným na stropě pracovní komory sklepa.

7. Vyjměte vodu ze sklepě nejdříve po 7-14 dnech od instalace.

8. Připojte kabel, který dodává napětí z externího napájecího zdroje do svítidla. Napájejte externí řídící jednotku a zkontrolujte funkci osvětlení. Uvedené práce by měly být prováděny elektrikářem s odpovídající úrovní a kvalifikací.

9. Utřete vnitřní prostor sklepa suchým hadříkem.

Schémata pro montáž sklepa Kellari 5

Kellari_5_s kotvami    Kellari_5_bez kotvy

Externí připojení napájení

Připojte externí napájecí zdroj a spotřebiče k řídicí jednotce.
Vykonává to elektrikář, který má kvalifikaci a osvědčení pro výkon této práce.

Dodržujte bezpečnostní předpisy!

Chraňte napájecí obvod jednotky RCD (zařízení pro zbytkový proud).

 

Sklep Kellari 2

1. V místnosti nad nebo vedle sklepa (kuchyňská linka, veranda, garáž atd.), nainstalujte na stěnu řídící jednotku 220 / 12V (BU).

2. Nainstalujte zásuvku 220V vedle řídicí jednotky.

3. Z řídicí jednotky do sklepa napájejte napájení na 12V. Standardní vodič z řídicí jednotky má délku 7 metrů. Pokud je vzdálenost do sklepa větší, pak je třeba vyměnit běžný vodič za potřebný kabel. Kabel by měl být měděný, s mnohem větším průřezem alespoň 3 x 0,75 mm2. Tento kabel je veden do sklepa přes průchodku se závitem a těsnící membránou(viz obrázek).

4. Ve sklepě upevněte osvětlení na strop, na místě, kde je svařovaná patka. Samosvorné šrouby jsou součástí sady.

5. Projděte kabel ze svítidla do ochranného zvlnění a zajistěte ho ve stávajících svorkách. Vložte kabel do svorkovnice.

6. Kabely připojte prostřednictvím svorkovnice.

7. Na zeď můžete připojit konektor z řídicí jednotky do zásuvky 220V. Současně se rozsvítí červená LED na BU.

8. Pokud je spínač napájení 12V zapnutý, rozsvítí se žlutá kontrolka LED ve sklepě.

Podobné modely

Požádat o informace o produktu Kellari 2