Sklep Kolomaki Quick 1 - 3000 - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Sklep Kolomaki Quick 1 – 3000

  Středně velký sklep se šikmým vchodem. 

  150000 Kč (bez DPH)
  Plocha podlahového prostoru (m2) 6,6
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320х4600х2400
  Hmotnost (kg) 480
  Cena Kč (bez DPH) 150000

  Popis výrobku

  Kompaktní, moderní sklep, který lze instalovat pod domem, na rovném terénu nebo ve svahu. Sklep se snadno instaluje, je rychlý a cenově dostupný, protože je částečně zakopaný. Nad sklepem je z části vykopané zeminy vybudován násep, který poskytuje dodatečnou estetiku a tepelnou izolaci.

  Sklep je ještě uživatelsky přívětivější díky pohodlnému schodišti s pevným hliníkovým designem s dlouhou životností, tradičními schody a širokým vstupem. Díky tomu je možné vstoupit, i když máte plné ruce.

  Litý beton a plastový sklep jsou bezpečně spojeny velkým množstvím bočních kovových výztuh, což vede ke konstrukci, která využívá nejvyšší kvality každého materiálu. Pevnost a síla kovu a betonu, a dlouhá životnost, vzduchotěsnost a vodotěsnost polypropylenu.

  Díky použití prémiových plastů a špičkové svařovací technologii vám sklep vydrží po celý život jako kterýkoli jiný. Není potřeba ošetřovat kvůli korozivzdornosti nebo provádět speciální údržbu!

  Ve sklepě je dostatek místa pro mnoho masivních polic, stojanů na víno a dalšího nábytku dle vašeho výběru. Dostupnost modulárních připojení chytrého designu navíc umožňuje mít téměř nekonečný úložný prostor.

  Tento sklep je k dispozici v různých velikostech.

  Menší varianta: Sklep Quick 1 2000

  Větší varianta: Sklep Quick 1 4000

   

  Technické charakteristiky

  Plocha podlahového prostoru (m2) 6,6
  Celkové rozměry (VxDxŠ,mm) 2320*4600*2400
  Hmotnost (kg) 480
  Vchodové dveře ano
  Schody ano
  Vstup šikmý
  Betonová výztuž ano
  Žebra ano

  Stáhnout:

  Quick 1 3000 – schéma

  Download

  Služby

  Doručení:

  Doručení sklepu není drahé, protože je doručováno běžnou dopravou bez zvláštního povolení po ČR a Evropě. Cena je stanovena individuálně a není zahrnuta v ceně sklepu.

  Kontaktujte nás prosím pro cenu dopravy.

  Tel: +420 777 072 100

  Email: info@kolomaki.com

  Montáž

  Instalace sklepu k obetonování Kolomaki Quick:

  Sklep k obetonování je vhodný i do míst s vyšším statickým zatížením.

  Postup instalace:

  Na vybraném místě provedeme o 20 cm širší výkop na každou stranu sklepu (viz. výkres), aby vznikl pracovní prostor k obetonování.

  Sklep usazujeme na zhutněnou a vyrovnanou 100mm silnou vrstvu kameniva frakce 8/16.

  Sklep usadíme pomocí mechanizace. Po usazení sklepu vyhotovíme na dno betonovou desku o výšce 100 mm.  Z důvodu zatížení při obetonování je po vytuhnutí podlahy sklepu nutné podepřít strop pomocí 4ks stojek a jednoho roznášejícího dřevěného nosníku ve středu stropu.

  Stěny sklepu musí být před obetonováním vyztuženy pomocí 2 podélných dřevěných hranolů 80/80 mm umístěných ve výšce 500 a 1000 mm. Tyto hranoly budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm umístěných zhruba po čtvrtinách délek nosníků. Teprve poté je možné vybetonovat stěny sklepu. Pokud je sklep instalován v místech s vysokou hladinou spodních vod, musí být kolem sklepu zajištěna drenáž s odvodem vody mimo sklep. Sklep není určen do míst se spodní vodou.

  V jeden den nesmíme betonovat více než 100 cm výšky betonu. Tloušťka betonu okolo sklepu je doporučena 150 mm.

  Odstojkování a odstranění vzpěr může být provedeno až po dostatečném zatuhnutí betonu – minimálně 10 dní.

  Stavební výkop:

  Stavební výkop musí být vykopán na dostatečně velké ploše, aby byla dodržena šířka pracovního prostoru. Svahování, případně pažení výkopu vyplyne z místních geologických podmínek. Doporučené sklony stěn stavební jámy jsou:

  Druh horniny  Poměr výšky k půdorysné délce svahu
  Prachovitá hlína 1 : 0,25
  Jílovitý štěrk 1 : 0,25
  Hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jíl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitá hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitý písek 1 : 0,5
  Balvanitý písek 1 : 0,75
  Hlinitý písek 1 : 1
  Písčitá Zlína 1 : 1
  Písčitý štěrk 1 : 1
  Skalní horniny 1 : 0,5 – 1 : 0,2

  V případě složitějších geologických podmínek stanoví zabezpečení stěn výkopu statik.

  Rozměry stavebního výkopu jsou dány typem sklepa – viz. výkres. Maximální výška násypu při standardní instalaci je nad sklepem 40 cm.

  Umístění vůči budovám:

  Sklep nesmí být zastaven. Zatížení způsobené jakoukoli stavbou by mohlo vést k deformaci sklepu. Sklep musí být vzdálen od stavby minimálně 1 metr.

  Umístění ve svahu:

  V případě umístění sklepu ve svahu je nevyhnutelná kontrola terénu, aby se zabránilo sesuvu zeminy, nebo jiným komplikacím. Statický výpočet a posouzení vhodnosti stability podloží nebo svahu provádí statik nebo projektant stavby pokaždé, když je sklep umístěn do svahu.

  Nestandardní montážní situace:

  Ze strany statika nebo projektanta stavby musí být posouzeny všechny nestandardní montážní situace, aby se vyloučilo možné poškození, nebo hrozící nebezpečí. Na základě projektu musí být dodatečně zajištěn statický posudek zpracovaný odborně způsobilou oprávněnou osobou.

  Přeprava:

  Přepravu, nakládání a vykládání sklepu je třeba provést s opatrností. Údery během nakládání a vykládání nejsou povoleny. Upevnění sklepu během přepravy se musí provádět opatrně, není dovoleno použít nadměrnou sílu, která může vést k deformaci tělesa výrobku. Doporučuje se nakládat a vykládat sklep pomocí jeřábu, bagru nebo VZV.

  Požádat o informace o produktu Sklep Kolomaki Quick 1 – 3000