Sklep Kolomaki Quick 1 - 4000 - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Sklep Kolomaki Quick 1 – 4000

  Největší a nejprostornější sklep ze série Quick 1. 

  180000 Kč (bez DPH)
  Plocha podlahového prostoru (m2) 8,8
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320х5600х2400
  Hmotnost (kg) 560
  Cena Kč (bez DPH) 180000

  Popis výrobku

  Moderní, kompaktní zemní sklep umístěný pod domem, na svahu nebo na rovném pozemku. Protože je sklep z velké části ponořený, instalace je rychlá, snadná a levná. S využitím části zeminy odstraněné během výkopových prací je nad sklepem vybudován násep, který dodává další vizuální přitažlivost a tepelnou izolaci.

  Příjemné schodiště s robustním hliníkovým designem s dlouhou životností, konvenčními stupni a velkým vstupem činí sklep ještě uživatelsky přívětivějším. Umožní vám vstoupit, přestože máte plné ruce.

  Značný počet bočních žeber s kovovými výztuhami pevně připevňuje plastový sklep k litému betonu a vytváří strukturu, která nejlépe využívá výhody každého materiálu. Síla a pevnost kovu a betonu, stejně jako dlouhodobá životnost, vzduchotěsnost a vodotěsnost polypropylenu.

  Kombinace prémiových plastů a nejmodernějších technologií svařování zajistí, že sklep vydrží po celou dobu životnosti jako kterýkoli jiný. Není nutná žádná zvláštní údržba, ani není nutné ošetřovat na odolnost proti korozi!

  Ve sklepě je dostatek místa pro četné velké police, stojany na víno a další kusy nábytku dle vašeho výběru. Kromě toho schopnost chytrého designu propojit moduly umožňuje prakticky nekonečný úložný prostor.

  Tento sklep je k dispozici v menších velikostech. Pro menší varianty viz:

  Sklep Quick 1 2000

  Sklep Quick 1 3000

  Technické charakteristiky

  Plocha podlahového prostoru (m2) 8,8
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 2320*5600*2400
  Hmotnost (kg) 560
  Vchodové dveře ano
  Schody ano
  Vstup šikmý
  Betonová výztuž ano
  Žebra ano

  Stáhnout:

  Quick 1 4000 – schéma

  Download

  Služby

  Doručení:

  Doručení sklepu není drahé, protože je doručováno běžnou dopravou bez zvláštního povolení po ČR a Evropě. Cena je stanovena individuálně a není zahrnuta v ceně sklepu.

  Kontaktujte nás prosím pro cenu dopravy.

  Tel: +420 777 072 100

  Email: info@kolomaki.com

  Montáž

  Instalace sklepu k obetonování Kolomaki Quick:

  Sklep k obetonování je vhodný i do míst s vyšším statickým zatížením.

  Postup instalace:

  Na vybraném místě provedeme o 20 cm širší výkop na každou stranu sklepu (viz. výkres), aby vznikl pracovní prostor k obetonování.

  Sklep usazujeme na zhutněnou a vyrovnanou 100mm silnou vrstvu kameniva frakce 8/16.

  Sklep usadíme pomocí mechanizace. Po usazení sklepu vyhotovíme na dno betonovou desku o výšce 100 mm.  Z důvodu zatížení při obetonování je po vytuhnutí podlahy sklepu nutné podepřít strop pomocí 4ks stojek a jednoho roznášejícího dřevěného nosníku ve středu stropu.

  Stěny sklepu musí být před obetonováním vyztuženy pomocí 2 podélných dřevěných hranolů 80/80 mm umístěných ve výšce 500 a 1000 mm. Tyto hranoly budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm umístěných zhruba po čtvrtinách délek nosníků. Teprve poté je možné vybetonovat stěny sklepu. Pokud je sklep instalován v místech s vysokou hladinou spodních vod, musí být kolem sklepu zajištěna drenáž s odvodem vody mimo sklep. Sklep není určen do míst se spodní vodou.

  V jeden den nesmíme betonovat více než 100 cm výšky betonu. Tloušťka betonu okolo sklepu je doporučena 150 mm.

  Odstojkování a odstranění vzpěr může být provedeno až po dostatečném zatuhnutí betonu – minimálně 10 dní.

  Stavební výkop:

  Stavební výkop musí být vykopán na dostatečně velké ploše, aby byla dodržena šířka pracovního prostoru. Svahování, případně pažení výkopu vyplyne z místních geologických podmínek. Doporučené sklony stěn stavební jámy jsou:

  Druh horniny  Poměr výšky k půdorysné délce svahu
  Prachovitá hlína 1 : 0,25
  Jílovitý štěrk 1 : 0,25
  Hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jíl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitá hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitý písek 1 : 0,5
  Balvanitý písek 1 : 0,75
  Hlinitý písek 1 : 1
  Písčitá Zlína 1 : 1
  Písčitý štěrk 1 : 1
  Skalní horniny 1 : 0,5 – 1 : 0,2

  V případě složitějších geologických podmínek stanoví zabezpečení stěn výkopu statik.

  Rozměry stavebního výkopu jsou dány typem sklepa – viz. výkres. Maximální výška násypu při standardní instalaci je nad sklepem 40 cm.

  Umístění vůči budovám:

  Sklep nesmí být zastaven. Zatížení způsobené jakoukoli stavbou by mohlo vést k deformaci sklepu. Sklep musí být vzdálen od stavby minimálně 1 metr.

  Umístění ve svahu:

  V případě umístění sklepu ve svahu je nevyhnutelná kontrola terénu, aby se zabránilo sesuvu zeminy, nebo jiným komplikacím. Statický výpočet a posouzení vhodnosti stability podloží nebo svahu provádí statik nebo projektant stavby pokaždé, když je sklep umístěn do svahu.

  Nestandardní montážní situace:

  Ze strany statika nebo projektanta stavby musí být posouzeny všechny nestandardní montážní situace, aby se vyloučilo možné poškození, nebo hrozící nebezpečí. Na základě projektu musí být dodatečně zajištěn statický posudek zpracovaný odborně způsobilou oprávněnou osobou.

  Přeprava:

  Přepravu, nakládání a vykládání sklepu je třeba provést s opatrností. Údery během nakládání a vykládání nejsou povoleny. Upevnění sklepu během přepravy se musí provádět opatrně, není dovoleno použít nadměrnou sílu, která může vést k deformaci tělesa výrobku. Doporučuje se nakládat a vykládat sklep pomocí jeřábu, bagru nebo VZV.

  Požádat o informace o produktu Sklep Kolomaki Quick 1 – 4000