Sklep Kolomaki Quick 3 - 4000 - Kolomaki s.r.o.
Zavoláme vám

Zavoláme vám


  Sklep Kolomaki Quick 3 – 4000

  Ekologický, ekonomický a estetický. 

  212000 Kč (bez DPH)
  Plocha podlahového prostoru (m2) 8,8
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 4415х6770х2400
  Hmotnost (kg) 650
  Cena Kč (bez DPH) 212000

  Popis výrobku

  Nový zahradní sklípek připravený k instalaci lze použít na rovné ploše, pod domem nebo na kopci, protože má vertikální přístup. Vzhledem k tomu, že kořenový sklep je již postaven a připraven na beton, je instalace snadná, rychlá a ekonomická, jak název napovídá. Až do hloubky 2,5 metru je montovaný sklep udržován na správné teplotě.

  Prostorný vchod a snadné schodiště s tradičními schůdky usnadňují a zpříjemňují používání zemního sklepa. umožňuje vstoupit, i když máte ruce obsazené.

  Pro plné využití výhod každého materiálu je k připevnění plastového sklepa k litému betonu použit značný počet bočních žeber vyztužených kovovou výztuží.

  Sklep vydrží po celý život jako kterýkoli jiný díky spojení prémiových polymerů a nejmodernějších svařovacích technik. Není potřeba další údržba nebo antikorozní úpravy.

  Sklep je dostatečně velký, aby se do něj vešly četné obrovské police, stojany na víno a další kusy nábytku dle vašeho výběru. Strategickým mícháním modulů je také možné vytvořit téměř nekonečnou skladovací kapacitu.

  Tento sklep je k dispozici v různých velikostech. Pro menší varianty viz:

  Sklep Quick 3 2000

  Sklep Quick 3 3000

   

  Technické charakteristiky

  Plocha podlahového prostoru (m2) 8,8
  Celkové rozměry (VxDxŠ, mm) 4415*6770*2400
  Hmotnost (kg) 650
  Vchodové dveře ano
  Schody ano
  Vstup vertikální
  Betonová výztuž ano
  Žebra ano

  Stáhnout:

  Quick 3 4000 – schémá

  Download

   

   

  Služby

  Doručení:

  Sklep je dodáván za nízkou cenu, protože je přepravován po celé Evropě a České republice standardními způsoby dopravy bez nutnosti zvláštního povolení. Cena dodávky je individuální a není zahrnuta v ceně sklep.

  Kontaktujte nás prosím pro cenu dopravy.

  Tel: +420 777 072 100

  Email: info@kolomaki.com

  Montáž

  Instalace sklepu k obetonování Kolomaki Quick:

  Sklep k obetonování je vhodný i do míst s vyšším statickým zatížením.

  Postup instalace:

  Na vybraném místě provedeme o 20 cm širší výkop na každou stranu sklepu (viz. výkres), aby vznikl pracovní prostor k obetonování.

  Sklep usazujeme na zhutněnou a vyrovnanou 100mm silnou vrstvu kameniva frakce 8/16.

  Sklep usadíme pomocí mechanizace. Po usazení sklepu vyhotovíme na dno betonovou desku o výšce 100 mm.  Z důvodu zatížení při obetonování je po vytuhnutí podlahy sklepu nutné podepřít strop pomocí 4ks stojek a jednoho roznášejícího dřevěného nosníku ve středu stropu.

  Stěny sklepu musí být před obetonováním vyztuženy pomocí 2 podélných dřevěných hranolů 80/80 mm umístěných ve výšce 500 a 1000 mm. Tyto hranoly budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm umístěných zhruba po čtvrtinách délek nosníků. Teprve poté je možné vybetonovat stěny sklepu. Pokud je sklep instalován v místech s vysokou hladinou spodních vod, musí být kolem sklepu zajištěna drenáž s odvodem vody mimo sklep. Sklep není určen do míst se spodní vodou.

  V jeden den nesmíme betonovat více než 100 cm výšky betonu. Tloušťka betonu okolo sklepu je doporučena 150 mm.

  Odstojkování a odstranění vzpěr může být provedeno až po dostatečném zatuhnutí betonu – minimálně 10 dní.

  Stavební výkop:

  Stavební výkop musí být vykopán na dostatečně velké ploše, aby byla dodržena šířka pracovního prostoru. Svahování, případně pažení výkopu vyplyne z místních geologických podmínek. Doporučené sklony stěn stavební jámy jsou:

  Druh horniny  Poměr výšky k půdorysné délce svahu
  Prachovitá hlína 1 : 0,25
  Jílovitý štěrk 1 : 0,25
  Hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jíl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitá hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
  Jílovitý písek 1 : 0,5
  Balvanitý písek 1 : 0,75
  Hlinitý písek 1 : 1
  Písčitá Zlína 1 : 1
  Písčitý štěrk 1 : 1
  Skalní horniny 1 : 0,5 – 1 : 0,2

  V případě složitějších geologických podmínek stanoví zabezpečení stěn výkopu statik.

  Rozměry stavebního výkopu jsou dány typem sklepa – viz. výkres. Maximální výška násypu při standardní instalaci je nad sklepem 40 cm.

  Umístění vůči budovám:

  Sklep nesmí být zastaven. Zatížení způsobené jakoukoli stavbou by mohlo vést k deformaci sklepu. Sklep musí být vzdálen od stavby minimálně 1 metr.

  Umístění ve svahu:

  V případě umístění sklepu ve svahu je nevyhnutelná kontrola terénu, aby se zabránilo sesuvu zeminy, nebo jiným komplikacím. Statický výpočet a posouzení vhodnosti stability podloží nebo svahu provádí statik nebo projektant stavby pokaždé, když je sklep umístěn do svahu.

  Nestandardní montážní situace:

  Ze strany statika nebo projektanta stavby musí být posouzeny všechny nestandardní montážní situace, aby se vyloučilo možné poškození, nebo hrozící nebezpečí. Na základě projektu musí být dodatečně zajištěn statický posudek zpracovaný odborně způsobilou oprávněnou osobou.

  Přeprava:

  Přepravu, nakládání a vykládání sklepu je třeba provést s opatrností. Údery během nakládání a vykládání nejsou povoleny. Upevnění sklepu během přepravy se musí provádět opatrně, není dovoleno použít nadměrnou sílu, která může vést k deformaci tělesa výrobku. Doporučuje se nakládat a vykládat sklep pomocí jeřábu, bagru nebo VZV.

  Požádat o informace o produktu Sklep Kolomaki Quick 3 – 4000